Legging av vinyl parkett

Utarbeiding av butikklokale.

Prosjekttid:

1 dag

Prosjekt type

Legging av gulv