Fasade

I Flis og Malerservice har vi lang erfaring med fasaderehabilitering, fasaderenovering og vedlikehold.

I Flis og Malerservice har vi lang erfaring med fasaderehabilitering, fasaderenovering og vedlikehold. 

Slitasje på et bygg kan dreie seg om alt fra sprekker i mørtelen, løse steiner og maling som skreller av til ødelagte flater og usikre elementer. Ved risiko for å sette forbigående eller annet i fare er det viktig å utføre vedlikeholdsarbeid eller rehabilitering av bygget. 

Vi hjelper deg med alt fra maling, vask, puss og reparasjon, til utskifting av dører eller vinduer som må byttes. 

Om du ønsker å bevare et flott bygg er det også viktig å tenke på vedlikeholdet. Maling som skreller av eller bygg som har fått deler av fasaden knekt vil også gi et dårligere inntrykk, både for beboere, de som bruker bygget og forbipasserende. 

Vi sørger for at bygget holder standarden du ønsker. 

Her i Flis og Malerservice har vi også utleie av stillas og rulle-stillas til fasadearbeid. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp med fasadearbeidet eller ønsker å leie utstyr!

Ta kontakt!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.